Ochrona danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

Poniższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i ma na celu troskę o bezpieczeństwo Waszych danych osobowych.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Ślusarsko-Produkcyjny Dofak J.Dobisz K.Grygierczyk Spółka Jawna z siedzibą w Jasienicy 1162 (kod pocztowy 43-385), NIP: 937-21-87-413, nr telefonu 0048 338153632, e-mail
biuro@dofak.com zwana dalej Dofak.

2. Odbiorcami Państwa danych osobowych jest firma Dofak i podmioty uczestniczące w realizacji:
A) Współpracy handlowej służącej realizacji zamówień, otrzymywania zapytań ofertowych, wysyłania ofert handlowych, otrzymywania ofert zakupowych od dostawców, wystawiania faktur VAT oraz wysyłania wiadomości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną,
B) Realizacji zawartych umów w ramach usług świadczonych przez Dofak,
C) Obsługi reklamacji.
D) Prowadzenia działań marketingowych produktów i usług oferowanych przez Dofak.

3. Dofak przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne oraz osobowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, stanowisko służbowe).

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Dofak w celu kontaktu, względnie skorzystania z usług.

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Dofak:

- podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- podmiotom, którym Dofak powierzył wykonywanie czynności przetwarzania danych osobowych, np. bankom realizującym płatności, firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów, firmie prowadzącej usługi księgowe oraz kadrowe.

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, ani poza obszar UE.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez cały okres działalności firmy Dofak.

8. W związku z przetwarzaniem przez Dofak Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych osobowych,
- prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w ramach obowiązujących przepisów,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych do innego Administratora,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie).

10. Podanie danych jest dobrowolne.

11. W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie go do Administratora Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres e-mail lub drogą pocztową, a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak takiej informacji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z wytycznymi RODO.